Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet: Fortsatt stark tillväxt

VD's kommentar:

"De underliggande drivkrafterna var fortsatt starka och efterfrågan på Sandviks produkter var hög under tredje kvartalet. Hög volym och högt kapacitetsutnyttjande dämpade en normal säsongsmässig försvagning", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

"Faktureringen ökade i pris och volym med 16 % och uppgick till över 21 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökade med 25 % till 3,6 miljarder och rörelsemarginalen uppgick till 16,8 %. Det är tillfredsställande att integrationen av de senaste förvärven löper planenligt vilket ytterligare stärker vår position inom områden med hög tillväxt och god lönsamhet".