Sandvik slutför förvärv av Doncasters Medical Technologies

Sandvik Materials Technology tillkännagav den 12 juni en överenskommelse med Doncasters Group Ltd om förvärv av divisionen Doncasters Medical Technologies.

Förvärvet slutfördes per den 13 juli 2007 och enheten kommer att integreras inom affärsområde Sandvik Materials Technology.

Sandviken den 16 juli 2007

Sandvik AB; (publ)