Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet: Fortsatt stark efterfrågan

VD's kommentar:

"Den globala efterfrågan på Sandviks produkter och tjänster utvecklades fortsatt starkt under andra kvartalet. Ökad volym, alltmer gynnsam produktmix och hög intern effektivitet bidrog till det förbättrade resultatet.

Såväl orderingång som fakturering ökade för samtliga affärsområden och alla större marknader. Faktureringen för koncernen ökade i pris och volym med 21 % och uppgick till över 22 miljarder. Rörelseresultatet ökade med 37 % till 4,1 miljarder och rörelsemarginalen uppgick till 18,6 %.

Sandvik genomförde ett antal strategiskt viktiga förvärv som ytterligare stärker vår positionering inom områden med hög tillväxt och god lönsamhet", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.