Sandvik slutför förvärv inom mobil krossnings- och sorteringsutrustning

Sandvik tillkännagav den 24 april 2007 överenskommelser om förvärv av Extec Screens and Crushers Ltd samt Fintec Crushing and Screening Ltd.

Förvärven är slutförda per den 31 maj 2007 och båda företagen kommer att integreras inom affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 31 maj 2007

Sandvik AB; (publ)