Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik levererar krosstationer och transportsystem till ett värde av SEK 800 M

Sandvik Mining and Construction har nått en överenskommelse med Boliden AB att leverera ett komplett kross- och transportsystem till Bolidens Aitik gruva.

Krossystemet inkluderar två kompletta primärspindelkrosstationer samt bandtrasportsystem och matare. Systemet kommer att ha en kapacitet på 8,000 ton/tim och transporterar malmen 7 km. Den nya kross- och transportsystemet är planerat att tas i drift i början av 2010. Ordern har ett värde av cirka SEK 800 M (EUR 86,5 M).

Bolidens beslut att investera i bandtransport minimerar behovet av trucktransporter. Bandtransportlösningen ger förbättrad drifttillgänglighet, betydligt lägre driftskostnader och är mer miljövänlig jämfört med trucktransporter.

Ordern till Sandvik inkluderar design, montage och uppstart av systemet.

Med det nya systemet kommer Aitik att kunna fördubbla den årliga produktionen av malm från 18 till 36 miljoner ton.

- För Sandvik är detta strategiskt viktigt eftersom det är vår största order av sitt slag på ett komplett kross- och transportsystem, vilket ytterligare understryker Sandviks styrka som en fullserviceleverantör till gruvprocesser ovan jord, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 10 maj 2007

Sandvik AB; (publ)