Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avyttrar Sandvik Sorting Systems

Sandvik har träffat en överenskommelse med det franska bolaget Cinetic Industries, dotterbolag till den industriella koncernen Compagnie de Fives-Lille (Fives-Lille), om att avyttra Sandvik Sorting Systems som är en del av produktområde Sandvik Process Systems inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.

Sandvik Sorting Systems har verksamhet i Italien, USA och Japan och tillverkar sorteringsanläggningar för exempelvis post-, paket- och bagagehantering. Verksamheten omsätter idag cirka 1 000 MSEK och har 300 anställda. Samtliga enheter i Sandvik Sorting Systems övergår till Cinetic Industries i samband med förvärvet.

Fives-Lille är en global industriell koncern som designar och levererar processutrustning och nyckelfärdiga anläggningar till stora aktörer inom metall-, bil-, logistik-, cement- och energiindustrin. Fives-Lille är idag en partner till Sandvik Sorting Systems på den franska marknaden.

- Försäljningen av Sandvik Sorting Systems är ett led i arbetet med att avyttra verksamhet som ligger utanför den definierade kärnverksamheten för Sandvik Materials Technology, säger Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology.

Försäljningen beräknas vara slutförd den 30 juni 2007, under förutsättning av ett godkännade från berörda konkurrensmyndigheter.

Sandviken den 15 maj 2007

Sandvik AB; (publ)