Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2007: Fortsatt stark efterfrågan

VD's kommentar:

"Den globala efterfrågan på Sandviks produkter utvecklades fortsatt starkt under årets första kvartal. Ökad volym, gynnsam produktmix och hög intern effektivitet bidrog till det förbättrade resultatet", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

"Efterfrågan i kvartalet var fortsatt hög och samtliga marknader och affärsområden visade en mycket bra utveckling av både orderingång och fakturering. Faktureringen ökade i pris och volym med 21 %. Rörelseresultatet ökade med 24 % till 3,5 miljarder och rörelsemarginalen uppgick till 17,3 %. De strategiska förvärv som genomfördes under kvartalet förstärker ytterligare Sandviks marknadserbjudande och kapacitet inom områden med god tillväxt och hög lönsamhet."