Sandvik slutför förvärvet av Diamond Innovations

Sandvik tillkännagav den 26 januari 2007 en överenskommelse att förvärva Diamond Innovations, tillverkare av diamantbaserade material.

Förvärvet slutfördes den 15 mars 2007 och arbetet med att inkludera bolaget som ett produktområde inom Sandvik Tooling har inletts.

Sandviken den 16 mars 2007

Sandvik AB; (publ)