Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar verksamhet för verktygstillverkning i USA

Sandvik Hard Materials har träffat en överenskommelse med Rexam, en global koncern inom konsumentförpackningsindustri, om förvärv av företagets tillverkning av hårdmetallverktyg för burktillverkning vid Rexams nordamerikanska Equipment Manufacturing Division i Chicago, USA.

Den verksamhet som förvärvas av Sandvik representerar en fakturering på omkring 50 MSEK.

Som en del av överenskommelsen har Sandvik och Rexam träffat ett långsiktigt avtal som innebär att Sandvik skall förse Rexams nordamerikanska burktillverkning med hårdmetallverktyg och service i Nordamerika.

I förvärvet ingår inte personal och anläggningar. Verksamheten i Chicago inklusive maskiner och utrustning kommer att överföras till Sandvik Hard Materials motsvarande fabrik i Minneapolis, USA. Detta beräknas vara slutfört i juni 2007.

– Förvärvet är ytterligare ett led i vår strategi att etablera en världsledande ställning som leverantör av högpresterande verktygslösningar för tillverkning av dryckesburkar. Det kompletterar också vårt nära partnerskap med Rexam på marknader utanför Nordamerika, säger Tom Erixon, chef för Sandvik Hard Materials.

Sandviken den 8 januari 2007

Sandvik AB; (publ)