Sandvik förvärvar Metso Powdermet AB

Sandvik tillkännagav den 23 november 2006 överenskommelsen med den finländska Metso-koncernen om förvärv av Metso Powdermet AB.

Förvärvet beräknades vara slutfört före utgången av 2006.

Förvärvet är nu slutfört per den 29 december, 2006 enligt planen.

Sandviken den 2 januari 2007

Sandvik AB; (publ)