Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar Metso Powdermet AB

Sandvik tillkännagav den 23 november 2006 överenskommelsen med den finländska Metso-koncernen om förvärv av Metso Powdermet AB.

Förvärvet beräknades vara slutfört före utgången av 2006.

Förvärvet är nu slutfört per den 29 december, 2006 enligt planen.

Sandviken den 2 januari 2007

Sandvik AB; (publ)