Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Förtydligande beträffande skattebeslut

Med anledning av grovt felaktiga uppgifter i vissa medier den 10 januari 2007 lämnar vi följande förtydligande av ett skattebeslut avseende 2003 års taxering beträffande Sandvik AB, fattat av Skatteverket i december 2006.

Skatteverket beslutade att höja bolagets underlag för löneskatt på pensionskostnader med 61 MSEK. Detta medförde en ökad löneskatt om 14,9 MSEK. Eftersom denna löneskatt är avdragsgill vid beräkningen av bolagets underlag för inkomstskatt medförde detta en sänkning av inkomstskatten med 4,2 MSEK. Skatteverket beslutade vidare att påföra skattetillägg om 4,3 MSEK. Nettokostnaden för bolaget var således 15 MSEK, varav 10 MSEK tidigare reserverats i räkenskaperna.

I de felaktiga uppgifterna i media hänvisades till "otillåtna pensionsavsättningar". Vare sig de underliggande pensionsutfästelserna eller reserveringen i räkenskaperna är i något avseende "otillåtna".

Skatteverkets beslut om skattetillägg är enligt bolagets uppfattning felaktigt, eftersom rättsläget ej var klarlagt när deklarationen lämnades. Beslutet om skattetillägg kommer att överklagas.

Sandviken den 12 januari 2007

Sandvik AB; (publ)