Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik får stor order inom materialhantering i Bulgarien

Sandvik Mining and Construction har fått en order på materialhanteringssystem från Alstom, ett globalt företag för infrastrukturer inom energi och transporter.

Ordern har ett värde av cirka 400 MSEK och omfattar ett nyckelfärdigt system för hantering av brunkol (lignit) och kalksten vid kraftverket Maritza East 1 sydöst om Sofia i Bulgarien.

Det avancerade systemet får en kapacitet över 32 000 ton per dag. Sandvik kommer bl.a. att leverera lastnings- och lossningsstationer, bandtransportörer, krossar för kol samt system för hantering av kalksten. Kolkraftverket beräknas tas i drift under 2009.

Sandvik har tidigare i år levererat ett materialhanteringssystem för kol och järnmalm till hamnen i Burgas, Bulgarien. Projektet Maritza East 1 är strategiskt viktigt för Sandvik när det gäller att etablera ett närmare samarbete med Alstom inför fortsatta utbyggnadsplaner inom kraftområdet.

- Under 2006 har Sandvik erhållit order överstigande 1 000 MSEK inom materialhantering för koleldade kraftverk. Sandvik har genom sitt omfattande kunnande inom gruvbrytning och hantering av kol goda möjligheter att ta vara på affärsmöjligheterna framöver, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 7 december 2006

Sandvik AB; (publ)