Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför förvärvet av chilenska Implementos Mineros

Sandvik tillkännagav den 18 september överenskommelsen med chilenska Implementos Mineros SA (Implemin) om förvärv av företaget och dess verksamhet.

Förvärvet är nu slutfört och Implemin konsolideras inom affärsområde Sandvik Mining and Construction från den 30 september 2006.

Sandviken den 3 oktober 2006

Sandvik AB; (publ)