Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2006

VD's kommentar:

"Den starka globala efterfrågan på Sandviks produkter fortsatte under tredje kvartalet. I Europa ökade tillväxten ytterligare. Ökad volym, förbättrad produktmix och hög intern effektivitet bidrog till förbättrat resultat. Faktureringen ökade med totalt 13 % till 17,6 miljarder och resultatet efter finansnetto ökade med 21 % till 2 583 MSEK.

Den höga efterfrågan inom våra kärnområden liksom förbättringen av såväl produktmix som intern effektivitet är mycket tillfredsställande. Kontinuerligt genomförs strukturella förbättringar och förvärv som stärker Sandviks långsiktiga konkurrenskraft och säkerställer framtida resultatförbättringar", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.