Sandvik konsoliderar produktionen av slitdelar

Sandvik Hard Materials, inom affärsområde Sandvik Tooling, har beslutat att överföra produktionen av slitdelar m.m. vid enheten i Turin, Italien, till produktområdets anläggningar i Epinouze, Frankrike, och Barcelona, Spanien.

Verksamheten i Turin avvecklas men försäljning och service i Italien påverkas inte.

Beslutet är ett led i arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten och nå skalfördelar i produktionen.

Avvecklingen berör cirka 20 personer och ska vara slutförd i slutet av 2006.

Sandviken den 7 september 2006

Sandvik AB; (publ)