Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2006

VD's kommentar:

"Affärsklimatet under andra kvartalet var fortsatt bra och tillväxten var god. Resultatökningen var främst hänförbar till högre kapacitetsutnyttjande, förbättrad produktmix och ökad produktivitet. Faktureringen ökade totalt med 11 % till 17,9 miljarder, rörelsemarginalen ökade till 16,8 % och vinsten per aktie ökade med 33 %.

Det är positivt att vinstmarginalen ökade inom alla affärsområden genom en fokusering på ökat kundvärde, bättre produktmix och förbättrad intern effektivitet. Den positiva priseffekten kompenserar för de höjda råvarukostnaderna. Tillfredsställande är också att vi har förvärvat tre bolag som ger Sandvik en stark position i ett nytt intressant applikationsområde, mineralprospektering", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.