Sandvik slutför förvärvet av australiensiska SDS Corporation

Sandvik tillkännagav den 7 april erbjudandet om förvärv av det australiensiska företaget SDS Corporation.

Förvärvet förutsatte bland annat ett godkännande från aktieägare representerande minst 90 % av aktierna.

Sandvik hade vid budperiodens slut fått in 98,21 % av aktierna i SDS Corporation. Därmed kommer förvärvet att slutföras enligt plan och resterande aktier att tvångsinlösas. SDS Corporation konsolideras från 1 juni och avlistning från den australiensiska börsen beräknas vara genomförd före juni månads utgång.

Sandviken den 29 maj 2006

Sandvik AB; (publ)