Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför förvärvet av australiensiska SDS Corporation

Sandvik tillkännagav den 7 april erbjudandet om förvärv av det australiensiska företaget SDS Corporation.

Förvärvet förutsatte bland annat ett godkännande från aktieägare representerande minst 90 % av aktierna.

Sandvik hade vid budperiodens slut fått in 98,21 % av aktierna i SDS Corporation. Därmed kommer förvärvet att slutföras enligt plan och resterande aktier att tvångsinlösas. SDS Corporation konsolideras från 1 juni och avlistning från den australiensiska börsen beräknas vara genomförd före juni månads utgång.

Sandviken den 29 maj 2006

Sandvik AB; (publ)