Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB genomför split 5:1 med avstämningsdag den 12 juni 2006

Sandvik AB genomför nu den av bolagsstämman den 2 maj 2006 beslutade spliten om 5:1.

Avstämningsdag för spliten blir den 12 juni 2006, innebärande att sista dag för handel i Sandvik-aktien före split blir den 7 juni 2006 och första dag för handel i Sandvik-aktien efter split blir den 8 juni 2006.

Sandviken den 23 maj 2006

Sandvik AB (publ)