Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2006

VD's kommentar:

"Efterfrågan i kvartalet var fortsatt stark. Affärsklimatet i Europa förbättrades och var på övriga marknader stabilt på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 40 % till 2 853 MSEK och marginalen uppgick till 16,3 %. Faktureringen uppgick till 17,5 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto ökade med 42 %, till 2,7 miljarder. Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande med nya lösningar för ökad kundnytta. Detta, tillsammans med en fortsatt global expansion, ökar konkurrenskraften och säkerställer såväl tillväxt som lönsamhet", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.