Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avvecklar hårdmetalltillverkning i Fair Lawn, USA

Sandvik har beslutat att avveckla tillverkningen av hårdmetallskär i Fair Lawn, USA, i syfte att bättre tillvarata skalfördelar i det globala produktionskonceptet.

Avvecklingen beräknas vara slutförd i juni 2006 och berör cirka 100 personer.

Övriga funktioner vid anläggningen i Fair Lawn, som försäljning och marknadsföring, berörs inte av beslutet.

Sandviken den 18 april 2006

Sandvik AB; (publ)