Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Avveckling av verksamhet vid Kanthals enhet i Cinisello, Italien

Som en konsekvens av den pågående översynen av Sandvik Materials Technologys tråddragerier, har ett beslut fattats att avveckla verksamheten vid produktområde Kanthals enhet i Cinisello, Italien.

Avvecklingen är ett led i arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten och öka lönsamheten.

Avvecklingsbeslutet berör omkring 90 personer. Förhandlingar med fackliga parter inleds inom kort, med ambitionen att processen ska bli så smidig som möjligt för medarbetarna.

Försäljningen av Kanthals produkter i Italien kommer inte att påverkas av beslutet.

Sandviken den 7 mars 2006

Sandvik AB; (publ)