Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Information från Sandviks valberedning

Valberedningen för Sandvik AB har meddelat bolaget att den har för avsikt att vid årsstämman den 2 maj 2006 föreslå omval av ordinarie styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström (föreslås till omval som styrelsens ordförande), Sigrun Hjelmquist, Egil Myklebust, Anders Nyrén och Lars Pettersson samt nyval av Fredrik Lundberg, verkställande direktör i LE Lundbergsföretagen AB, och Hanne de Mora, en av grundarna och ägarna, tillika verkställande direktör, i managementbolaget A-Connect (Group) AG.

Arne Mårtensson och Lars Nyberg har ställt sina platser till förfogande.

Sandviks valberedning utgörs av: Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Sarah McPhee, AMF Pension och AMF Fonder, Marianne Nilsson, Robur, och Clas Åke Hedström, Sandviks ordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Sandviken den 23 februari 2006
Sandvik AB; (publ)