Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2005

VD's kommentar:

"Efterfrågan i kvartalet var fortsatt stark. Resultatet efter finansnetto ökade med 34 % till 2 566 MSEK och vinsten per aktie ökade med 39 %. Det är glädjande att vi ökade marginalen i alla affärsområden och att Sandvik Materials Technology nu uppnår sina marginalmål genom ökad effektivitet och förbättrad produktmix.

Det innebär att 2005 blev ytterligare ett mycket starkt år för Sandvik. Faktureringen uppgick till 63 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto ökade med 28 % till 8,8 miljarder. Våra satsningar på produktutveckling och effektivisering stärker koncernens position som marknadsledare i prioriterade segment", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.