Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik och Lonmin undertecknar samarbetsavtal

Sandvik Mining and Construction och det sydafrikanska gruvbolaget Lonmin Plc har undertecknat ett avtal om ett långsiktigt samarbete avseende mekaniserad brytning av platina.

Lonmins vision är att eliminera arbetsskador och minska antalet riskfyllda arbetsmoment samtidigt som man ökar produktiviteten och minskar kostnaderna. Lonmins målsättning är att 50 procent av produktionen under jord skall vara mekaniserad år 2010. Det kräver utveckling av kompetens hos anställda och näraliggande samhällen. Sandvik kommer tillsammans med Lonmin att arbeta för att uppnå detta mål genom att leverera och utveckla mekaniserad konkurrenskraftig gruvutrustning och tillhandahålla service som ökar produktiviteten och kostnadseffektiviteten. Som en del av detta åtagande har Sandvik samtyckt om att utveckla sin servicekapacitet i Rustenburg/Marikana-området och att undersöka möjligheterna att etablera produktion i området.

Lonmin och Sandvik har beslutat att gemensamt utreda möjligheterna att etablera ett centrum för utbildning och träning i Rustenburg/Marikana-området i Sydafrika.

"AlttextLars Josefsson (t v) chef för affärsområdet Sandvik Mining and Construction, och Alistair Ross, VD för Lonmins Platinum Operations.

Alistair Ross, Lonmins VD för Platinum Operations, kommenterar:
- Jag är mycket nöjd med att vi har ingått detta avtal. Vi har arbetat med Sandvik under ett antal år där vi utvecklat vår mekaniserade utrustning. Detta partnerskap stärker vår framtida relation och gör det möjligt för Lonmin att uppnå målsättningen på 50 procent mekanisering år 2010.

- Samarbetet innebär också att vi tillsammans ska arbeta för att skapa arbetstillfällen i samhällena runt våra gruvor i Marikana genom utveckling av Sandviks lokala servicekapacitet och gemensamma initiativ för att utveckla och utbilda arbetskraft för framtidens mekaniserade gruvor.

Lars Josefsson, VD för Sandvik Mining and Construction kommenterar:
- Samarbetsavtalet är ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan Lonmin och Sandvik Mining and Construction. Etableringen och utvecklingen av samarbetet var primärt drivna av en önskan från båda parter att skapa en gruvverksamhet i världsklass som uppfyller målen för både Lonmin och Sandvik.

- Samarbetet illustrerar vår ambition att arbeta med gruvbolag som delar vår entreprenörs-, innovations- och progressiva kultur. Det är också ett utmärkt exempel på hur vi arbetar med nyckelkunder och samarbetspartners som stödjer vår vision att utveckla en säker och mer produktiv gruvmiljö. Vår strategi att utveckla och erbjuda kunden skräddarsydda lösningar och spetsteknologi har gjort det möjligt att arbeta med kunder som Lonmin.

Sandviken den 18 oktober 2005

Sandvik AB; (publ)