Sandvik kommenterar Svea hovrätts dom i patenttvisten med Atlas Copco

Svea hovrätt har idag avkunnat dom i tvisten avseende två av Sandvik Tamrocks patent för borriggar.

Hovrätten finner att det ena patentet saknar uppfinningshöjd och därför skall ogiltigförklaras i Sverige. Vidare finner hovrätten att intrång inte skett i det andra patentet.

- Vi hade naturligtvis hoppats på ett domslut som står i bättre samklang med det Europeiska Patentverkets praxis, men inser naturligtvis att det rör sig om ett komplicerat mål, säger Sandviks chefsjurist Bo Severin.

Sandvik kommer nu att studera domskälen närmare.

Sandviken den 28 oktober 2005

Sandvik AB; (publ)