Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Hard Materials förvärvar minoritetsandel av kinesisk metallpulvertillverkare

Sandvik Hard Materials, inom affärsområdet Sandvik Tooling, har idag nått en överenskommelse om att förvärva 10 procent av aktiekapitalet i den kinesiska metallpulvertillverkaren Gesac.

Gesacs huvudsakliga verksamhet är att producera pulver av volframkarbid och liknande material. Gesacs årsomsättning uppgår till cirka SEK 500 M. Företaget är beläget i Xiamen, vid kusten mot Taiwan. Förvärvet förutsätter godkännade från de kinesiska myndigheterna.

Volframkarbid är ett viktigt material för att tillverka slitdelar, verktyg för skärande bearbetning och gruvbrytningsverktyg. Kina står för cirka 80 procent av världens årliga volframproduktion.

Xiamen Tungsten Corporation och A.L.M.T Corp., ett dotterbolag till Sumitomo Electric Industries, är de övriga ägarna.

Sandviken den 19 september 2005

Sandvik AB; (publ)