Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik får stora order inom materialhantering

Sandvik Mining and Construction, världsledande leverantör till gruv- och anläggningsindustrin, har nått betydande marknadsframgångar den senaste tiden genom flera stora order på avancerade system för materialhantering.

Det sammanlagda ordervärdet uppgår till drygt 1 miljard kronor. Leveranserna kommer att ske under perioden 2006-2007.

Beställningarna avser skräddarsydda anläggningar för bland annat hantering av järnmalm i Saudiarabien och Brasilien samt hantering av kol i Australien.

- Dessa kontrakt bekräftar Sandviks ledande position inom materialhanteringssystem, genom hög kompetens, avancerad teknologi och väl utbyggd serviceorganisation. Ordern till Saudiarabien är den enskilt största hittills inom affärsområdet, säger Lars Josefsson, chef för Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 12 september 2005

Sandvik AB; (publ)