Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2005

VD's kommentar:

"Det är mycket glädjande att presentera ännu ett starkt kvartal för Sandvik", säger Lars Pettersson, VD och koncernchef.

"Efterfrågan i kvartalet var fortsatt god i samtliga marknadsområden och alla affärsområden rapporterade fortsatt tillväxt. Resultatet efter finansnetto ökade med 27 % och marginalen uppgick till 14 %. Vinsten per aktie steg med 23 %.

Vi har nu tolv kvartal i följd med positiv tillväxt baserat på ett positivt affärsklimat och ökade marknadsandelar. Våra långsiktiga satsningar på att generera kundvärde genom global närvaro och produktutveckling fortsätter att ge resultat", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.