Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Extra bolagsstämma i Sandvik beslutade om utbetalning till aktieägarna av cirka 4 miljarder kronor genom inlösen av aktier

Den 3 maj 2005 beslutade ordinarie bolagsstämma i Sandvik AB att genomföra ett inlösenerbjudande med rätt för aktieägarna i Sandvik att lösa in aktier i bolaget mot kontant likvid om 405 kronor per aktie.

Under anmälningsperioden anmäldes totalt 9 787 361 aktier i Sandvik för inlösen, motsvarande ett värde om cirka 4 miljarder kronor.

Extra bolagsstämma i Sandvik har idag, i enlighet med styrelsens förslag, fattat erforderliga beslut för inlösenerbjudandet och utbetalning till aktieägarna, nämligen:

a) Beslut om nedsättning av Sandviks aktiekapital med 58 724 166 kronor genom inlösen av 9 787 361 stamaktier. För varje inlöst aktie skall betalas 405 kronor, dvs sammanlagt cirka 4 miljarder kronor. Bolagsstämman fattade vidare beslut om att bolagets aktiekapital skall nedsättas med ytterligare 99 132 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 16 522 000 stamaktier som bolaget återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till reservfonden.

b) Beslut om ökning av Sandviks aktiekapital med 157 856 166 kronor, genom nyemission av 26 309 361 inlösenbara C-aktier, med en teckningskurs per aktie motsvarande aktiens nominella belopp om 6 kronor, till Svenska Handelsbanken. Beslutet fattades för att möjliggöra en snabb utbetalning av inlösenlikviden till aktieägarna.

c) Beslut om nedsättning av Sandviks aktiekapital med 157 856 166 kronor genom inlösen av samtliga de enligt punkt b) emitterade C-aktierna till nominellt belopp om 6 kronor per aktie uppräknat med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05 procentenheter, samt att överföra 157 856 166 kronor från bolagets fria egna kapital till bolagets reservfond.

Efter att ovanstående beslut registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Sandvik att uppgå till 1 423 544 610 kronor, motsvarande 237 257 435 stamaktier.

Inlösenlikviden beräknas utbetalas till aktieägarna omkring den 8 juli 2005.

Sandviken den 28 juni 2005

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.