Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Anslutningen i Sandviks inlösenerbjudande överstiger 99 procent

Anmälningsperioden för deltagande i Sandviks inlösenerbjudande avslutades den 10 juni 2005.

Under anmälningsperioden har 9 787 361 aktier i Sandvik anmälts för inlösen. Detta motsvarar en anslutning i inlösenerbjudandet överstigande 99 procent.

Förutsatt att den extra bolagsstämman den 28 juni 2005 fattar erforderliga beslut för genomförandet av inlösenerbjudandet och att dessa beslut registreras av Bolagsverket, kommer cirka 4,0 miljarder kronor att utbetalas till aktieägarna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.sandvik.se.

Efter inlösenerbjudandets genomförande kommer antalet aktier i Sandvik att uppgå till 237 257 435 aktier, exklusive aktier ägda av Sandvik. Sandvik äger 16 522 000 aktier i bolaget, vilka styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om indragning av.

Handel i inlösenaktier och utbetalning av inlösenlikvid

Handel i inlösenaktier påbörjas den 21 juni 2005 och avslutas den 30 juni 2005.

Inlösenaktier kommer att lösas in mot en kontant likvid på 405 kronor per inlösenaktie efter det att erforderliga beslut fattade av den extra bolagsstämman den 28 juni 2005 registrerats. Inlösenlikviden beräknas betalas ut till aktieägarna omkring den 8 juli 2005.

Courtagefri försäljning

Det genomsnittliga priset för avyttrade inlösenrätter i det courtagefria försäljningsförfarandet uppgick till 4,52 kronor per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som avyttrats genom detta förfarande redovisades till berörda aktieägare omkring den 14 juni 2005.

Sandviken den 20 juni 2005

Sandvik AB (publ)