Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2005

VD's kommentar:

"Sandviks resultat och försäljning fortsätter att utvecklas starkt. Vinsten efter finansnetto ökade med 25 procent och försäljningen med 14 procent. Efterfrågan under perioden var god med höga ökningstal i Asien och NAFTA. Under det första kvartalet ökade orderingången i pris och volym med 14 procent, vilket innebär att koncernens tillväxt nu överstigit 10 procent under fem kvartal i följd. Tillväxten inom Sandvik Mining and Construction fortsätter att gynnas av en mycket hög efterfrågan på utrustning till gruvindustrin", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.