Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB:s årsredovisning för 2004 officiell

Sandvik AB publicerar sin årsredovisning för 2004 idag, fredagen den 1 april.

Årsredovisningen finns också tillgänglig som pdf på www.sandvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, d v s förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc och är tryckt i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna.

Den allmänna informationen, som tidigare ingått i årsredovisningen, är tryckt separat som Sandviks Värld och distribueras till alla aktieägare. Den finns också tillgänglig som pdf på www.sandvik.se.

Sandviken den 1 april 2005

Sandvik AB; (publ)