Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik och tyska verkstadsföretaget DEPO överens om att DEPO fortsätter på egen hand

Sandvik och tyska verkstadsföretaget DEPO undertecknade en överenskommelse den 22 september 2004 med avsikten att DEPO skulle bli en del av Sandvik-koncernen den 2 januari 2005.

Sandvik och DEPO delar dock uppfattningen att det under rådande affärsomständigheter är mer gynnsamt om DEPO fortsätter att ledas av den nuvarande ägaren Heinz Deitert och hans ledningsgrupp. Som en konsekvens av detta har Sandvik och DEPO gemensamt bestämt att inte fullfölja uppköpet.

Sandvik och DEPO kommer att fortsätta sina affärsrelationer som tidigare.

Sandviken den 22 februari 2005.

Sandvik AB; (publ)