Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2004

VD's kommentar:

"Efterfrågan i kvartalet var fortsatt hög på samtliga marknader och orderingången ökade med 17 procent. Resultatet efter finansnetto steg till
1 794 MSEK. 2004 blev därmed ett rekordår för Sandvik. Såväl resultat som försäljning blev de bästa någonsin. Faktureringen uppgick till 55 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto ökade till 6,5 miljarder. Ökade marknadsandelar och fortsatt effektivisering innebar att koncernen stärkte sin position som global marknadsledare", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.