Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Hard Materials förvärvar Technical Tooling

Sandvik har tecknat avtal om förvärv av det amerikanska verktygsföretaget Technical Tooling, Inc (TTI). Säljare är industriföretaget Federal Signal, som är listat på New York Stock Exchange.

TTI är marknadsledande inom precisionsverktyg för tillverkning av aluminiumburkar i USA. Omsättningen uppgår till cirka 7 MUSD och lönsamheten är god. Företaget har sitt säte i Minneapolis och bland dess kunder finns stora globala förpackningsföretag.

TTI kommer att integreras med Sandvik Hard Materials, som är ett produktområde inom affärsområdet Sandvik Tooling.

- Sandvik är redan marknadsledande i Europa för denna typ av applikationer. Genom förvärvet av TTI blir vi nu också marknadsledande globalt, säger Tom Erixon, Chef för Sandvik Hard Materials. Med betydande resurser inom produktion, service och applikationsutveckling kommer vårt kunderbjudande globalt att stärkas väsentligt.

För att underlätta utvecklingen mot ett globalt kunderbjudande kommer TTI:s varumärke att ändras till Sandvik Hard Materials. Förvärvet blir också bas för Sandvik Hard Materials vidare expansion i NAFTA, inom exempelvis roterande knivar.

Sandviken den 6 december 2004

Sandvik AB; (publ