Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik sluter avtal med Accenture om outsourcing av HR-tjänster

Sandvik har slutit avtal med Accenture om outsourcing av delar av personaladministrationen, även kallad Human Resources eller HR.

Avtalet löper på tio år och avser i den första fasen USA, Finland och Sverige. Det är parternas avsikt att i ett senare skede av processen inkludera också Frankrike, Tyskland, England, Sydafrika, Indien, Australien.

Avtalet innebär att delar av de arbetsuppgifter som idag utförs av Sandviks HR-personal kommer att skötas av Accenture via så kallade "Shared Service Centers". Exempel på tjänster som Accenture kommer att leverera är telefonsupport, vissa rekryteringsaktiviteter, administration kring utbildning och personaladministrativa rutiner.

Ett syfte med förändringen är att personalarbetet inom Sandvik ska kunna fokusera på strategiskt viktiga HR-frågor som ledar- och kompetensförsörjning samt kompetensutveckling.

Personal som omfattas av förändringarna inom det personaladministrativa området kommer att erbjudas anställning hos Accenture.

Sandviken den 16 november 2004

Sandvik AB; (publ)