Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nomineringskommitté inför bolagsstämman 3 maj 2005

I enlighet med beslut på Sandvik ABs bolagsstämma den 6 maj 2004 utgörs nomineringskommittén av representanterna för de fyra största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande är sammankallande och kommittén väljer därefter ordförande för kommittén.

Nomineringskommitténs uppgift är att bereda och framlägga förslag för bolagsstämman vad gäller val av antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelsen och revisorer, samt val av styrelse och i förekommande fall revisorer.

Efter samråd mellan ägarna består nomineringskommittén av följande ledamöter:

Carl-Olof By, Industrivärden
Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa
Sarah McPhee, AMF Pension
Marianne Nilsson, Robur
Clas Åke Hedström, Sandviks ordförande.

Ordinarie bolagsstämma äger rum i Sandviken tisdagen den 3 maj 2005.

Sandviken den 29 oktober 2004

Sandvik AB; (publ)