Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik kommenterar skattedomslut

Kammarrätten i Sundsvall har beslutat upptaxera Sandvik AB för taxeringsåren 1992 och 1993.

Målet rör internprissättningsfrågor, där Sandvik och Skatteverket gjort olika tolkningar av regelverkets tillämpning.

I motsats till en tidigare dom i Länsrätten i Gävleborg valde Kammarrätten att helt gå på Skatteverkets linje. Sandvik kommer därför att tvingas betala cirka 185 miljoner kronor i skatt, skattetillägg och ränta.

Sandvik har medel reserverade för detta skattemål som täcker detta belopp. Domen kommer därför inte att påverka Sandviks resultat.

Sandvik kommer nu att studera domen och domskälen mer i detalj för att avgöra om prövningstillstånd i Regeringsrätten skall begäras.

Sandviken den 2 september 2004

Sandvik AB; (publ)