Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar tyska verkstadsföretaget DEPO

Sandvik har undertecknat avtal om förvärv av det tyska verkstadsföretaget DEPO.

Företaget tillhandahåller kompletta lösningar för tillverkning av gjut- och pressformar för bland annat bilar, vitvaror, elektronik, förpackningsprodukter och PET-flaskor. Marknaden för denna typ av applikationer anses vara en av de snabbast växande inom verkstadsindustrin.

Företaget omsatte cirka 270 MSEK år 2003 och är marknadsledande i Tyskland. DEPO är beläget i Marienfeld, Nordrhein-Westfalen, och har cirka 80 anställda.

Förvärvet av DEPO stärker Sandvik Toolings position inom formverktygsområdet. Globalt kommer DEPO:s produkterbjudande att marknadsföras genom befintliga kanaler inom Sandvik Tooling. I Tyskland kommer försäljningen fortsätta att ske genom företagets existerande marknadskanaler.

- Vi ser betydande möjligheter för tillväxt och synergier i den här affären. DEPO tillhandahåller en konkurrenskraftig produktportfölj och värdefull kompetens, men saknar de marknadskanaler vi förfogar över globalt, säger Anders Thelin, VD för Sandvik Tooling. Inom affärsområdet Sandvik Tooling kan DEPO både expandera sin affär och höja sin produktivitet, bland annat genom att dra nytta av de synergier som erbjuds inom affärsområdet.

DEPO:s kunderbjudande består idag av verktyg för skärande bearbetning, verktygsmaskiner, expertis inom metodstrategi och applikationer, CAM-programvara, samt eftermarknadsservice och utbildning. DEPO:s nuvarande ägare, Heinz Deitert, kommer att i nära samarbete med Sandvik fortsätta utveckla DEPO-konceptet.

Affären är beroende av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Sandviken den 30 september 2004

Sandvik AB; (publ)