Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 4 juni till 9 017 000 aktier, motsvarande 3,46 procent av det totala antalet aktier per den 4 juni 2004.

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2004 möjlighet att totalt återköpa motsvarande 10 procent av totala antalet aktier.

Sandviken den 8 juni 2004

Sandvik AB; (publ)