Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 4 juni till 9 017 000 aktier, motsvarande 3,46 procent av det totala antalet aktier per den 4 juni 2004.

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2004 möjlighet att totalt återköpa motsvarande 10 procent av totala antalet aktier.

Sandviken den 8 juni 2004

Sandvik AB; (publ)