Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik inleder förhandlingar med Accenture om outsourcing av HR-tjänster

Sandvik har inlett förhandlingar med Accenture om outsourcing av administrativa HR-tjänster i nio länder, däribland Sverige.

Outsourcingen är en del i den pågående förändringen av personalfunktionen inom koncernen. Syftet med förändringen är att säkerställa en global standard samt att omvandla Sandviks HR-funktion till en affärsstödjande partner för den operativa verksamheten.

- Vi har valt att samarbeta med Accenture eftersom de har en gedigen erfarenhet av personal-administrativa tjänster i en global verksamhet, säger Sandviks personaldirektör Carina Malmgren-Heander. Accenture har både den kritiska massan för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och de resurser som krävs för att långsiktigt utveckla tjänsterna. En annan viktig faktor är att Accenture presenterat en lösning som stämmer väl överens med vår ambition att förändra HR-funktionen.

I ett första skede kommer en utvärdering att ske av vilka tjänster som skall outsourcas. De medarbetare som berörs kommer att erbjudas anställning hos Accenture.

Accenture är ett globalt företag inom management consulting, IT-tjänster och outsourcing. Accenture har 95 000 anställda i 48 länder, varav 600 i Sverige.

Sandviken den 22 juni 2004

Sandvik AB; (publ)