Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Genomförande av 1,000,000,000 Euro syndikerad lånefacilitet

Sandvik AB har idag undertecknat en syndikerad lånefacilitet om 1,000,000,000 Euro.

Faciliteten upptas för användning i bolagets löpande verksamhet samt för att refinansiera Sandviks idag existerande syndikerade lånefaciliteter om USD 650 miljoner respektive USD 500 miljoner.

De ledande arrangörerna för transaktionen var Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank AB och Svenska Handelsbanken AB. Barclays Capital, BNP Paribas, och Citigroup var "Bookrunners", Nordea är agent för dokumentationen och Handelsbanken är agent för den syndikerade lånefaciliteten.

En mycket lyckad syndikering resulterade i en 75 procentig överteckning och en grupp om 19 deltagande banker. Dessa banker tillsammans med de ovan nämnda arrangörerna kommer att utgöra Sandviks närmsta relationsbanker inför framtiden.

Faciliteten har en löptid på fem år och en marginal om 22,5 baspunkter per år med "utilisation fees" uppgående till 5,0 baspunkter för utnyttjade belopp överstigande 33 procent av faciliteten och 7,5 baspunkter för utnyttjade belopp överstigande 67 procent av faciliteten.

Sandviken den 18 juni 2004

Sandvik AB; (publ)