Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Förändringar i Sandviks koncernledning

Anders Ilstam, vice verkställande direktör i Sandvik AB, har valt att utnyttja sin möjlighet att gå i pension vid 62 års ålder och lämnar sin befattning den 1 juli 2004.

Ilstam har varit anställd i företaget sedan 1993 och var under perioden 1998-2003 chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Peter Larson, vice verkställande direktör i Sandvik AB och CFO, Chief Financial Officer, lämnar posten som CFO den 1 november 2004. Peter kommer i sin roll som vice verkställande direktör att ansvara för affärsutveckling och IT.

Per Nordberg, har utsetts till ny vice verkställande direktör och CFO från den 1 november 2004. Per är 47 år och civilekonom. Han är idag CFO för OMHEX AB.

"AlttextPer Nordberg, ny CFO för Sandvik AB.

Efter förändringarna består koncernledningen av följande medlemmar:

Lars Pettersson, VD och koncernchef
Peter Larson, vVD och ansvarig för affärsutveckling och IT
Per Nordberg, vVD och CFO
Anders Thelin, chef för affärsområde Sandvik Tooling
Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction
Peter Gossas, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology
Carina Malmgren Heander, chef för koncernstab Personal

Sandviken den 23 juni 2004

Sandvik AB; (publ)