Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik kommenterar tingsrättens dom i patenttvisten mellan Sandvik och Atlas Copco

Idag meddelade Stockholms tingsrätt dom i patenttvisten mellan Sandvik och Atlas Copco.

Tingsrätten konstaterar att Sandviks patent är giltigt, men att Atlas Copco inte har gjort något patentintrång. Sandviks stämning gällde patent avseende styrning och kontroll av borriggar.

- Vi hade naturligtvis hoppats på ett positivt domslut för Sandvik, men vi är också medvetna om att det här är ett komplicerat mål, säger Sandviks chefsjurist Bo Severin.

Sandvik kommer nu att studera domen och domskälen noggrant.

Sandviken den 7 maj 2004

Sandvik AB; (publ)