Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

1,000,000,000 Euro syndikerad lånefacilitet

Sandvik AB har utsett Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank AB och Svenska Handelsbanken AB till ledande arrangörer för en syndikerad lånefacilitet om 1,000,000,000 Euro.

BNP Paribas, Barclays och Citigroup kommer att vara "Bookrunners", Nordea blir agent för dokumentationen och Handelsbanken blir agent för den syndikerade lånefaciliteten.

Faciliteten har en löptid på 5 år och en marginal om 22,5 baspunkter per år med "utilisation fees" uppgående till 5,0 baspunkter för utnyttjade belopp överstigande 33% av faciliteten och 7,5 baspunkter för utnyttjade belopp överstigande 67% av faciliteten. Faciliteten upptas för användning i bolagets löpande verksamhet samt för att refinansiera Sandviks idag existerande syndikerade lånefaciliteter om USD 650 miljoner respektive USD 500 miljoner.

Syndikeringen offentliggjordes för finansmarknaden den 7 maj 2004 och förväntas vara genomförd före den 25 juni 2004. Den 14 maj 2004 kommer ett informationsmöte med inbjudna banker att hållas i Arlanda.

Banker kommer attt inbjudas att delta på en av de två nedanstående lånenivåerna.

Status Commitment (EUR mm) Participation Fees (bp)
Arranger 75 15
Co-Arranger 40 12.5 

Sandviken den 7 maj 2004