Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar 51 procent av MGS i Brasilien

Sandvik Materials Handling (SMH), ett produktområde inom Sandvik Mining and Construction (SMC), har förvärvat 51 procent av aktierna i Manuseio de Granéis Sólidos S.A (MGS) från medlemmarna i företagets ledningsgrupp, vilka kvarstår med ett 49-procentigt ägande.

MGS är en ledande tillverkare av stora marktransportörer i Brasilien. Bolagets kunder är större brasilianska gruvbolag, hamnar och andra företag som hanterar bulkmaterial. Företaget omsatte cirka 240 MSEK under 2003. MGS har 65 anställda och är baserat i Sao Paulo.

- Förvärvet ger SMH direktaccess till den expanderande gruvsektorn i Brasilien. Speciellt inom järnmalm växer efterfrågan särskilt snabbt, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Genom affären får SMH tillgång till MGS stora erfarenhet och know-how inom konstruktion och projektering på den brasilianska marknaden.

- MGS expertis inom marktransportörer i kombination med SMH:s avancerade teknologi för materialhantering innebär att vi nu kan erbjuda kompletta lösningar för mycket krävande applikationer, säger Lars Josefsson. Dessutom skapar Sandviks omfattande marknads- och serviceorganisation i Sydamerika en plattform som ger kunderna support under hela produktlivscykeln.

Sandviken den 15 mars 2004

Sandvik AB; (publ)