Sandvik omstrukturerar verksamheten inom Valenite

Sandvik har beslutat att omstrukturera produktionen inom den amerikanska verktygstillverkaren Valenite, som Sandvik förvärvade 2002, och som ingår i affärsområde Sandvik Tooling.

Anläggningen i Gainesville, Texas, stängs tillsammans med tre mindre produktionsenheter i South Carolina. Istället koncentreras produktionen av hårdmetallverktyg till anläggningen i Westminster, South Carolina, som byggs ut och uppgraderas med modern tillverkningsteknologi.

Cirka 80 personer blir övertaliga vid anläggningen i Gainesville. I South Carolina erbjuds de berörda, totalt cirka 200 personer, arbete vid den nya anläggningen i Westminster.

För att ytterligare öka företagets konkurrenskraft integreras Valenite fullt ut i Sandvik Toolings distributionsnätverk i NAFTA-regionen. Samtidigt stärks Valenites kunderbjudande genom ett stort antal introduktioner av nya produkter som baseras på Sandvik Toolings teknologiplattform.

"På många områden kommer Valenite att bli bäst i klassen", säger Anders Thelin, chef för Sandvik Tooling. "Genom förändringarna får Valenite en modern och kostnadseffektiv produktion, en snabb och flexibel distribution och en produktportfölj i världsklass".

Sandviken den 11 december 2003

Sandvik AB; (publ)