Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik omstrukturerar verksamheten inom Valenite

Sandvik har beslutat att omstrukturera produktionen inom den amerikanska verktygstillverkaren Valenite, som Sandvik förvärvade 2002, och som ingår i affärsområde Sandvik Tooling.

Anläggningen i Gainesville, Texas, stängs tillsammans med tre mindre produktionsenheter i South Carolina. Istället koncentreras produktionen av hårdmetallverktyg till anläggningen i Westminster, South Carolina, som byggs ut och uppgraderas med modern tillverkningsteknologi.

Cirka 80 personer blir övertaliga vid anläggningen i Gainesville. I South Carolina erbjuds de berörda, totalt cirka 200 personer, arbete vid den nya anläggningen i Westminster.

För att ytterligare öka företagets konkurrenskraft integreras Valenite fullt ut i Sandvik Toolings distributionsnätverk i NAFTA-regionen. Samtidigt stärks Valenites kunderbjudande genom ett stort antal introduktioner av nya produkter som baseras på Sandvik Toolings teknologiplattform.

"På många områden kommer Valenite att bli bäst i klassen", säger Anders Thelin, chef för Sandvik Tooling. "Genom förändringarna får Valenite en modern och kostnadseffektiv produktion, en snabb och flexibel distribution och en produktportfölj i världsklass".

Sandviken den 11 december 2003

Sandvik AB; (publ)